VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – KHÔNG THỜI GIAN ĐA CHIỀU (Phần 3)

Phần III : ĐA VŨ TRỤ

I/. Tóm tắt những tri kiến khoa học về tiến trình đa giới của vũ trụ:

– Ở giai đoạn tiền Big Bang thì chưa có không gian và thời gian, do đó cũng không có vũ trụ. Ở qui mô điểm lượng tử Bo thì mọi thước đo không gian – thời gian đều bằng không, mật độ, khối lượng và năng lượng là cực hạn, do đó tập hợp đủ mọi điều kiện cho vụ giãn nở phi thường được hình dung như một Vụ Nổ Lớn (Big Bang).

– Giãn nở bắt đầu, sau 1,2 x 10^-250 s thì hàng trăm chiều không gian và một chiều thời gian tỏa ra đẳng hướng, tạo ra khoảng không vũ trụ. Vũ trụ chính thức khai sinh.

– Gần như cùng lúc (sau 1 phần 10.000 tỷ giây), năng lượng cực hạn “bung” ra trong không gian lượng tử đó. Vũ trụ rất dày đặc và rất nóng, nhưng sau đó, do sự giãn nở rất nhanh, nên mật độ và nhiệt độ dần hạ xuống. 85% tổng năng lượng vũ trụ chuyển thành chân không lượng tử nén các chiều không gian lại, làm cho không gian vũ trụ co lần thứ nhất, từ hàng trăm chiều không gian co lại chỉ còn 11 chiều không gian, cộng với chiều thời gian đã mở sẵn trước đó. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ không – thời gian 12 chiều này.

Tiếp theo sự giãn nở này, không gian vũ trụ 12 chiều hình thành, khẳng định tồn tại và phát triển, các bức xạ mất dần năng lượng. Và chỉ trong một vài giây, vũ trụ được hình thành, trải dài đến vô tận chỉ từ một hằng điểm lượng tử duy nhất. vật chất dần được tạo thành, tỏa rộng ra trong không gian đó.

– Trong mảng vũ trụ mà sau này chứa chúng ta, Vũ trụ phát triển bằng cách phát tán vật chất đẳng hướng với tốc độ lớn hơn vận tốc ánh sáng, tương quan nhân quả hình thành, đảo lộn rồi lại xác lập nhiều lần trong pha “Vũ trụ lạm phát” này. Nhiệt độ và mật độ hạ xuống nhanh, 70% năng lượng còn lại tiếp tục chuyển vào chân không lượng tử, tiếp tục nén các chiều không gian làm cho không gian vũ trụ co lần thứ hai xuống chỉ còn 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian như hiện nay. Các định luật và các lực vũ trụ cơ bản được xác lập.

– Có thể thấy rằng gần 95% năng lượng vũ trụ “khởi thủy” chuyển vào chân không lượng tử, và năng lượng của chân không lượng tử này đã “nén” hàng chục vũ trụ trong không gian vũ trụ hiện nay, hình thành ĐA VŨ TRỤ. Do các vũ trụ này là tổ hợp của các chiều không gian khác nhau (số chiều > 2) nên các vũ trụ này không nhận thức được nhau (nghĩa là vô hình đối với nhau).

– Đúng ra phải nhận thức rằng có 11 chiều không gian, vì thời gian là thành phần cốt lõi của Luật Lớn qui định tồn tại của vũ trụ (Luật Vô Thường), nó thấm đẫm trong mỗi chiều không gian, chi phối và quyết định mọi tồn tại. Hầu hết chúng ta đều bị thuyết phục một cách sâu sắc rằng ở một mức độ vô thức, một cái đồng hồ vũ trụ vĩ đại đang tích tắc mỗi giây trong không gian khổng lồ gọi là vũ trụ này. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ trước, Albert Einstein đã giải thích rằng thời gian thực tại có liên quan tới mỗi vật thể trong vũ trụ, và rằng thời gian là một “chủ thể” không tách biệt với không gian. Ngay cả các chuyên gia đồng bộ thời gian trên thế giới cũng biết rằng thế giới này được xử lý bởi một sự tích tắc được quy định một cách ngẫu nhiên, do đồng hồ hoàn toàn không có khả năng đo được thời gian.

Rõ ràng là, chỉ còn cách duy nhất là hãy chìm vào một “ảo tưởng tạm thời” của sự vô tận này, biết rằng có một không gian nơi mà quá khứ của chúng ta vẫn tồn tại và những gì chúng ta làm sẽ không hề thay đổi. Hoặc như chính Einstein nói: “Những người như chúng ta, những kẻ tin vào vật lý học, biết rằng sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai chỉ là một ảo tưởng cố chấp dai dẳng.”

– Trong (chỉ một) không gian vũ trụ hình thành từ Big Bang chứa hàng nghìn vũ trụ (đa vũ trụ), trong đó mỗi vũ trụ đều là tổ hợp của nhiều chiều khác nhau (vũ trụ đa chiều), có các định luật hằng hữu vũ trụ và các lực vũ trụ cơ bản riêng, giống hoặc không giống với các vũ trụ đa chiều khác. Trong đó có thế giới của chúng ta, là một vũ trụ 4 chiều, chứa trong đó 8 chiều không gian đang co lại thành hằng điểm.

II/. Các chiều không gian:

Chúng ta nghiên cứu 11 chiều không gian tồn tại sau lần không gian co lại lần thứ nhất.

1/. Chiều không gian thứ nhất, như mọi người đều biết, là chiều dài (còn gọi là trục Ox). Đối tượng 1 chiều được hình dung như một đường thẳng, chỉ tồn tại với một đặc tính duy nhất về độ dài. 

2/. Chiều không gian thứ hai – chiều rộng (trục Oy) bổ sung vào chiều thứ nhất Ox thì chúng ta sẽ có đối tượng 2 chiều (chẳng hạn như hình vuông).

3/. Chiều không gian thứ ba là chiều sâu (trục Oz). Các vật thể 3 chiều đều có diện tích và tiết diện. Chẳng hạn như một khối lập phương, có chiều dài, chiều rộng, chiều sâu và do vậy có thể tích.

Trong không thời gian 4 chiều thì chúng ta chỉ nhận thức được 3 chiều không gian Dài + Rộng + Cao cùng thẳng góc nhau tại gốc tọa độ O. Các chiều khác cùng thẳng góc nhau với 3 chiều nói trên tại trục tọa độ O nên không thể biểu đạt hình học được, vì chúng đã co lại thành hằng điểm, hoặc là nền của vũ trụ (chiều thời gian) nên đều là vô hình trong không – thời gian 4 chiều của chúng ta.

4/. Chiều không gian thứ tư : là chiều không gian song hành với trục thời gian, co thành hằng điểm nên là vô hình với chúng ta. Nó phản ảnh thời gian – chiều chi phối các thuộc tính của mọi vật chất tại một điểm thời gian bất kỳ (chẳng hạn như sự lão hóa của động vật và tính cũ, mới của đồ vật). Cùng với 3 chiều không gian trên, chiều thời gian là cần thiết để xác định sự tồn tại, vị trí của một thực thể trong vũ trụ.

Nếu có khả năng nhận thức được chiều thứ tư này, sẽ có khả năng nhận biết được mọi vận động của thế giới trong thời gian thực, từ khởi thủy Big Bang cho đến tận cùng vũ trụ trở về Bo.

Albert Einstein đồng nhất hóa chiều không gian thứ tư với thời gian.

5/.  Chiều không gian thứ năm: là chiều không gian co thành hằng điểm, phản ảnh ý niệm về thế giới song song. Nếu có thể nhìn thấu chiều thứ năm, chúng ta sẽ thấy một thế giới hơi khác biệt so với thế giới chúng ta đang sống. Thế giới ấy sẽ giúp chúng ta có cơ sở đánh giá sự giống và khác nhau giữa thế giới của chúng ta với những thế giới song song khác.

6/. Chiều không gian thứ sáu: là chiều không gian co thành hằng điểm, cho phép nhìn thấy một mặt phẳng của thế giới song song, nơi chúng ta có thể so sánh và xác định vị trí của tất cả các vũ trụ song song ra đời cùng vũ trụ của chúng ta, tức là từ vụ nổ lớn (Big Bang). Về lý thuyết, nếu nắm rõ chiều thứ năm và thứ sáu thì có thể xuyên không, tức là quay về quá khứ hoặc đi đến tương lai.

7/. Chiều không gian thứ bảy: là chiều không gian co thành hằng điểm, cho phép bước vào các thế giới xuất hiện với các điều kiện ban đầu khác vũ trụ của chúng ta, tức là không hình thành từ vụ nổ Big Bang.

8/. Chiều không gian thứ tám: là chiều không gian co thành hằng điểm, cho chúng ta thấy từng mặt phẳng của các vũ trụ song song trong chiều thứ bảy, mỗi vũ trụ đó lại hình thành với điều kiện ban đầu khác nhau, không ngừng phân nhánh và mở rộng đến vô tận.

9/. Chiều không gian thứ chín: là chiều không gian co thành hằng điểm, giúp trực nhận và so sánh tất cả các vũ trụ song song hình thành từ các điều kiện ban đầu khác nhau và nơi đó ngự trị các quy luật vật lý khác nhau.

10/. Chiều không gian thứ mười: là chiều không gian co thành hằng điểm, kết nối chúng ta với các vũ trụ đa chiều khác, có thể đi đến bất cứ vũ trụ đa chiều đồng đẳng nào trong chỉ một vài giây.

11/. Chiều không gian thứ mười một : là chiều không gian co thành hằng điểm, sẽ dẫn chúng ta đến một điểm ẩn chứa những điều nằm ngoài giới hạn tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người.

—————

Xem tiếp phần IV : Đặc trưng của vũ trụ đa chiều và đa vũ trụ.

Xem lại phần II :CẤU TRÚC THẬT SỰ CỦA VŨ TRỤ

Nguồn: Thầy Wambua Dominic, 31/12/2018.